Živá a zdravá navzdory rakovině

Pokud žijete, máte šanci se uzdravit

MUDr. Jan Vojáček, 9/2020, ČRO2

 

Ilona Chroboková je pro mě živým důkazem toho, že pro uzdravení z jakékoliv nemoci můžeme opravdu hodně udělat. Je českým příkladem radikální remise rakoviny, kdy došlo k uzdravení navzdory statisticky nepříznivé prognóze.* Webinář s Ilonou Živá a zdravá navzdory najdete tady

 

 

Z vlastní zkušenosti vím, že už podezření na onkologické onemocnění může vyvolat silnou vlnu strachu, způsobit ztrátu sebedůvěry a odpojení. Zažila jsem smrt svého otce a tety (loni) – na nemoc, jejíž jméno se často bojíme i vyslovit.**

I proto jsem pozvala Ilonu Chrobokovou, autorku knihy Moudrost jabloňových květů, do kruhu naděje, do prvního z cyklu živých & online setkání s inspirativními ženami Živá. Tentokrát Živá a zdravá navzdory prognózám.

 

llony se budu ptát na praktické tipy a zkušenosti s uzdravováním, ale také na to, kde našla odvahu, rozhodnost ke změnám ve svém životě a motivaci v nich vytrvat. Předáme vám soubor nejdůležitějších zásad pro posílení imunity, skutečnou prevenci a uzdravování se z lehčích i závaznějších onemocnění – podle Ilony Chrobokové.

Jsem si jistá, že získáme inspiraci, jak zvládat životní krize. Ilona má cenné zkušenosti i vzdělání – vystudovala speciální pedagogiku a  dlouhodobě se zabývá tématem "Psychohygiena a zvládnutí životních krizí." Osobně mi je sympatický její praktický přístup ve spojení se  zdravým selským rozumem.

A motivaci k tomu o sebe opravdu dobře pečovat, dostatečně odpočívat a mít se ráda či rád.

Setkání proběhlo živě a zároveň online – připojit se můžete z jakéhokoliv místa na světě. Videozáznam najdete tady

 

Těším se na setkání v kruhu sebevědomí, naděje a podpory na cestě ke zdraví.

 

 

* Při definici radikální remise vycházím ze studie a knihy Nejste bezmocní Kelly A. Turnerové, Ph.D. Autorka přezkoumala více jak tisíc případů radikální remise v celém světě, dlouhodobě se zabývá výzkumem tohoto tématu a objevila nejdůležitější faktory, které respondenti považovali za důležité pro své uzdravení z rakoviny.

Kelly A. Turnerová v úvodu knihy píše o tom. že případy spontanní remise jsou často přehlíženy a lékaři mají obavy je popularizovat, aby nevzbudili v lidech tzv. falešnou naději.

Spolu s autorkou považuji za důležité prozkoumat případy lidí, kteří se rozhodli " vyhrát válku s rakovinou". Dává mi smysl s nimi mluvit, klást jim otázky, prozkoumávat jejich tajemství a učit se od nich – bez ambice závěry generalizovat, s respektem ke svobodné volbě léčit se jakýmkoliv způsobem – konvenčními, alternativními metodami či jejich kombinací.

** Ano, tento článek i setkání Živá a zdravá navzdory prognózám je také způsobem, jak pracui se svým strachem z rakoviny, jiných nemocí a dalších životních krizí. Věřím že bude inspirovat i vás.

Iveta Kučerová

Děkuji za spolupráci: Paní Iloně a jejímu muži Tadeášovi, Štěpánovi Kotrbovi, paní knihovnici Věře Veronice Krecbachové, Joshimu Josefovi Šílovi, Jolaně Novotné a městu Dobřichovice

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Kurzy
Transparentní účet

Transparentní účet pro Živou radost: 661888/5500

Sledujte nás
Facebook