Účastnická dohoda

Pravidla pro účast na programu Živá radost 

– pro kurzy a individuální setkání

Místo na kurzu či semináři vám bude rezervováno po uhrazení vstupného nebo ceny za ošetření v plné výši.

Platba:

Platba probíhá předem platbou na účet 670100-2208766709/6210  – kurzy Ivety Kučerové

nebo 661888/5500 – kurzy pro Živou radost

do poznámky uveďte své jméno,  variabilním symbolem je datum akce.  Na vaše požádání je možné vystavit fakturu a předat vám ji na semináři, při osobním setkání či poslat poštou

Zvýhodněná cena:

U opakovaných individuálních ošetřeních platí zvýhodněná cena. Více najdete v rubrice Ošetření / Metamorfóza

O zvýhodněnou cenu kurzu či semináře můžete  požádat formou motivačního dopisu zaslaného na  zenske@centrum.cz v případě sociální nouze, tedy  např. pokud jste na rodičovské dovolené, studujete, jste nezaměstnaná/ ý hlášená na úřadu práce apod.  Zvýhodněná cena  není právně vymahatelná a její výše je závislá na konkrétním semináři a aktuálním situaci a stavu fondu Živá radost

Změny:

Odhlášení nebo změna je možné pouze v písemné formě – tedy e-mailem, nebo klasickou poštovní cestou na adresu: Iveta Kučerová, Na Vyhlídce 582, Dobřichovice ( v areálu Centra komplexní péče Dobřichovice )

Storno podmínky za zrušení účasti účastníkem:

Do 21 dní před začátkem akce: 20 % ze zaplacené částky.
20 – 3 dny před začátkem skupinové akce: 50 % ze zaplacené částky

Méně než 48 hodin před začátkem skupinové akce: 100% ze zaplacené částky.

20 – 2 dny před začátkem individuálního ošetření: 50 % ze zaplacené částky.

Méně než 24 hodin před začátkem individuálního ošetření: 100 % ze zaplacené částky

Vrácení poplatku proběhne do 1 měsíce na vámi uvedený účet.
Výše uvedené storno poplatky se účtují vždy bez ohledu na důvody zrušení. Storno poplatky se neúčtují v případě, že za sebe účastník najde náhradníka. Tento náhradník však nesmí být na seminář přihlášen před datem zrušení účasti na semináři původního účastníka. Platné datum zrušení je datum, kdy jsme odhlášení obdrželi.

Změny u seminářů účastníkem

Pokud se účastník přehlásí z jedné skupinové akce na jinou,  účtuje se mu poplatek ve výši 20 % z poplatku akce, na kterou byl původně přihlášený. V případě, že jiná akce je dražší je nutné doplatit zbývající částku převodem na účet. Možné vzniklé přeplatky ze strany účastníka se však nevracejí. Účastník má právo požádat o jinou formou čerpání služeb v rámci programu www.zivaradost.cz

Přehlášení je také možné pouze pokud to dovoluje kapacita požadované akce.

Zrušení či změna akce ze strany pořadatele či lektora

Pořadatel či lektor si vyhrazují právo akci zrušit v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků či v případě jiných závažných důvodů (jako je například onemocnění lektora). V takovém případě budou účastníci neprodleně informováni. Již zaplacené poplatky budou buď vráceny do 30 dnů nebo budou na přání připsány na jinou akci.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v obsahu a trvání akce, místa času a ceny.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kurzy
Transparentní účet

Transparentní účet pro Živou radost: 661888/5500

Sledujte nás
Facebook