Iveta Kučerová
 

 

 

Jsem zkušenou lektorkou kurzů pro ženy a zakladatelkou školy Živá.

Podívejte se na video, v kterém účinkují absolventky mých kurzů a mluví o tom, jak

jim změnily život: Živá a krásná


 

Jsem certifikovanou lektorkou celostní metody 3×3 Školy pánevního dna a jógy pro ženy s dvanáctiletou praxí. Mé kurzy přednášky a kurzy navštívilo více jak 4000 žen – to ale není tak důležité, jako jejich spokojenost či změna, kterou setkání inspirovalo. V současné době se věnuji především osobním konzultacím a krzům –  živě i online.

Mám osobní zkušenost s řadou zdravotních problému a s níže uvedenými metodami při jejich léčení. Znám hranice technik a spolupracuji s dalšími odborníky, celostními lékaři a terapeuty.

Konzultace a kurzy vedu s respektem k Vaší osobnosti a životnímu příběhu, s vděčností za smysluplnou práci.

Jsem zakladatelkou programu pro ženské zdraví a promární prevenci Živá radost. Spolupracuji či spolupracovala jsem na něm s předními odborníky – např. MUDr. Helenou Máslovou, MUDr. Vladislavem Chválou, týmem CKP Dobřichovice, PharmDr. Margit Slimákovou. Více

K mým učitelkám patří Maitreyi Piontek ze Švýcarska, autorka knihy Tao ženy a Abeceda nové ženskosti, Renata Sahani Skálová, autorka konceptu Školy pánevního dnaa Ludmila Chrášťanská. Jsem absolventkou programu Minerva 21, díky kterému se mou mentorkou stala Radka Dohnalová, zakladatelka společnosti Atairu.

Jsem certifikovanou lektorkou Školy pánevního dna (s akreditací MŠMT), patřím k první generaci lektorek, kterým Renata Sahani Skálová předala celostní a evropsky unikátní metodu 3 x 3 péče o pánevní dno a ženské zdraví. Učení, které propojuje poznatky západní fyzioterapie a východních nauk, rozvíjím na svých kurzech v kombinaci s uměním ženské jógy, znalostmi z bioenergetiky, psychosomatiky a zdravým selským rozumem – tím, co jsem vyzkoušela na vlastní kůži během dosavadního života.

Založila jsem školuŽivá a krásnápro ženy, které chtějí žít v souladu se svou podstatou, rozvinout sebelásku a navýšit sebe vědomí, zpevnit pánevní dno, uvolnit napětí, předejít inkontinenci a gynekologickým obtížím, zharmonizovat svůj menstruační cyklus, získat více energie a sebe vědomí nebo se připravit na početí dítěte.

Připravuji přednášky spojené s videoprezentací a kurzy Zdravá a šťastná prsa a Tajemství  pánevního  dna pohledem Západu i Východu

* v souvislostech ženského zdraví, cykličnosti, hormonální rovnováhy, sexuality, mateřství a moudrosti

* v souvislostech celého těla, v případě pánevního dna tří pater těla ( chodidla – pánevní oblast – krční páteř)   

*  třech rovin osobnosti (fyzická, emoční a energetická)

*a životního příběhu v psychosomatických souvislostech

Narodila jsem se v roce 1970 a vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Devět let jsem působila jako ředitelka obecně prospešné společnosti KID, v nadační činnosti při Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol a při přípravě motivačních a arteterapeutických programů pro pacienty i jejich rodiče.

Absolvovala jsem kurzy a výcviky Gynekologie pro fyzioterapeuty, Spiraldymamik – pánevní dno, Základy komplexního – psychosomatického přístupu ve fyzioterapii či Emoční restart (Emotional release).  

Kurz léčení porodních traumat Julliana Gustavsona (USA ) Transitions, kurzy primární terapie lektorů Swarup a Premartha, Lektorský výcvik vědomé a aktivní přípravy na mateřství a rodičovství a Smyslové perinatální cvičení pro práci s těhotnými a ženami po porodu, čtyřletý výcvik ženské jógy Mohendžodáro MUDr. Moniky Sičové, řadu dalších kurzů a výcviků v oblasti klasické, lunární, hormonální jógy a bioenergetiky.

Pracují se synergíí kruhu, absolvovala jsem výcvik Lektorký kruh. Mám zkušenosti s přípravou žensko – mužských setkání ( ve spolupráci například s Martinem Švihlou či Brettem Slanky )

Skupinové programy pro ženy vedu od roku 2008, od roku 2012 poskytuji také individuální konzultace a osobní výuku Školy pánevního dna. Připravuji prenatální ošetření Metamorfóza – pro ženy, muže a děti, se záměrem uvolnit emoční napětí a disharmonie v těle a minimalizovat vliv vzorců vzniklých v ranných obdobích života na jeho další průběh..

Jsem zakladatelkouprojektu Živá radost pro ženské zdraví a zdravé mateřství  – na kterém jsem spolupracovala či spolupracuji s lékaři ( MUDr. Libuše Housová, MUDr. Helena Máslová, MUDr. Vladislav Chvála, Centrum komplexní péče Dobřichovice ) a odborníky z České republiky  ( Bc. Kateřina Juřenčáková ) i ze zahraničí ( Andre Jacomet, Alan Lowen ). Věnuji se projektu Život i bez dítěte ( ve spolupráci s Tamarou Melissou, MUDr. Helenou Máslovou, RNDr. Lenkou Kočí )

V současnosti působím především v Praze a v Dobřichovicích u Prahy

Více podrobností a aktuální data kurzů se můžete dozvědět na www.zivaradost.cz

Přeji Vám zdraví a živou radost ze života

a těším se na osobní setkání

Iveta Kučerová

zenske@centrum.cz / 603 152 194 / www.zivaradost.cz

Foto: Zuzana Zoňová a  Eva Zajic

  

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Kurzy
Transparentní účet

Transparentní účet pro Živou radost: 661888/5500

Sledujte nás
Facebook