Co je moje poslání a vášeň
4.9 (97.5%) 8 votes

 Mgr. Iveta Kučerová

* Jsem ženou s témeř padesátiletou životní zkušeností, autorkou a lektorkou kurzu Živá a krásná. Podívejte se na video, v kterém účinkují také absolventky mých kurzů: Živá a krásná

* Jsem zakladatelkou programu pro ženské zdraví a zdravou cestu k rodičovství Živá radost. Spolupracuji či spolupracovala jsem na něm s předními odborníky – např. MUDr. Helenou Máslovou, MUDr. Vladislavem Chválou, týmem CKP Dobřichovice, PharmDr. Margit Slimákovou, Andre Jacometem či Kateřinou Juřenčákovou. Více

* Jsem certifikovanou lektorkou celostní metody 3×3 Školy pánevního dna a jógy pro ženy s desetiletou praxí. Mé kurzy navštívilo více jak 1300 žen – to ale není tak důležité, jako jejich spokojenost či změna, kterou setkání inspirovalo. V současné době se věnuji především osobním konzultacím a kurzům v komorních skupinách žen.

* Mám osobní zkušenost s řadou zdravotních problému a s níže uvedenými metodami při jejich léčení. Znám hranice technik a spolupracuji s dalšími odborníky, celostními lékaři a terapeuty.

* Konzultace a kurzy vedu s respektem k Vaší osobnosti a životnímu příběhu, s vděčností za smysluplnou práci.

* K mým učitelkám patří Maitreyi Piontek ze Švýcarska, autorka knihy Tao ženy a Abeceda nové ženskosti, Renata Sahani Skálová, autorka konceptu Školy pánevního dna a Ludmila Chrášťanská. Jsem absolventkou programu Minerva 21, díky kterému se mou mentorkou stala Radka Dohnalová, zakladatelka společnosti Atairu.

Jsem certifikovanou lektorkou Školy pánevního dna (s akreditací MŠMT), patřím k první generaci lektorek, kterým Renata Sahani Skálová předala celostní a evropsky unikátní metodu 3 x 3 péče o pánevní dno a ženské zdraví. Učení, které propojuje poznatky západní fyzioterapie a východních nauk, rozvíjím na svých kurzech v kombinaci s uměním ženské jógy, znalostmi z bioenergetiky, psychosomatiky a zdravým selským rozumem – tím, co jsem vyzkoušela na vlastní kůži během dosavadního života.

Založila jsem školu Živá a krásná pro ženy, které chtějí žít v souladu se svou podstatou, rozvinout sebelásku a navýšit sebe vědomí, zpevnit pánevní dno, uvolnit napětí, předejít inkontinenci a gynekologickým obtížím, zharmonizovat svůj menstruační cyklus, získat více energie a sebe vědomí nebo se připravit na početí dítěte.

Připravuji přednášky spojené s videoprezentací a kurzy Zdravá a šťastná prsa a  Tajemství pánevního dna  pohledem Západu i Východu

* v kontextu ženského zdraví, cykličnosti, hormonální rovnováhy, sexuality, mateřství a moudrosti

* v souvislostech celého těla, v případě pánevního dna tří pater těla ( chodidla – pánevní oblast – krční páteř)   

*  třech rovin osobnosti (fyzická, emoční a energetická)

* a životního příběhu v psychosomatických souvislostech

Narodila jsem se v roce 1970 a vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Devět let jsem působila jako ředitelka obecně prospešné společnosti KID, v nadační činnosti při Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol a při přípravě motivačních a arteterapeutických programů pro pacienty i jejich rodiče.

Absolvovala jsem kurzy a výcviky Gynekologie pro fyzioterapeuty, Spiraldymamik – pánevní dno, Základy komplexního – psychosomatického přístupu ve fyzioterapii či Emoční restart (Emotional release).  

Kurz léčení porodních traumat Julliana Gustavsona (USA ) Transitions, kurzy primární terapie lektorů Swarup a Premartha, Lektorský výcvik vědomé a aktivní přípravy na mateřství a rodičovství a Smyslové perinatální cvičení pro práci s těhotnými a ženami po porodu, čtyřletý výcvik ženské jógy Mohendžodáro MUDr. Moniky Sičové, řadu dalších kurzů a výcviků v oblasti klasické, lunární, hormonální jógy a bioenergetiky.

Pracují se synergíí kruhu, absolvovala jsem výcvik Lektorký kruh. Mám zkušenosti s přípravou žensko – mužských kruhů ( ve spolupráci například s Martinem Švihlou či Brettem Slanky )

Skupinové programy pro ženy vedu od roku 2008, od roku 2010 poskytuji také individuální konzultace a výuku Školy pánevního dna. Připravuji prenatální ošetření Metamorfóza – pro ženy, muže a děti, se záměrem uvolnit emoční napětí a disharmonie v těle a minimalizovat vliv vzorců vzniklých v ranných obdobích života na jeho další průběh.

 

Jsem zakladatelkou projektu Živá radost pro ženské zdraví a zdravé mateřství  – na kterém jsem spolupracovala či spolupracuji s lékaři ( MUDr. Libuše Housová, MUDr. Helena Máslová, MUDr. Vladislav Chvála, Centrum komplexní péče Dobřichovice ) a odborníky z České republiky  ( Bc. Kateřina Juřenčáková ) i ze zahraničí ( Andre Jacomet, Alan Lowen ). Věnuji se projektu Život i bez dítěte ( ve spolupráci s Tamarou Melissou, MUDr. Helenou Máslovou, RNDr. Lenkou Kočí )

V současnosti působím především v Praze a v Dobřichovicích u Prahy

Více podrobností a aktuální data kurzů se můžete dozvědět na www.zivaradost.cz

Přeji Vám zdraví a živou radost ze života

a těším se na osobní setkání

Iveta Kučerová

zenske@centrum.cz / 603 152 194 / www.zivaradost.cz

Foto: Zuzana Zoňová a  Eva Zajic 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Kurzy
Transparentní účet

Transparentní účet pro Živou radost: 661888/5500

Partneři

Cesta pravého muže
Centrum komplexní péče

Sledujte nás
Facebook